Errata, Hot Stove Economics

p. 31, “battter’s” should be “batter’s”
p. 42, “bread” should be “bred”
p. 45, “looses” should be “loses”
p. 63, “relied” should be “relied on”
p. 74, “impact community” should read “impact of community”
p. 110, “principle” should be “principal”
p. 110, “Willy” should be “Willie”
p. 114, “Image” should be “Imagine”
p. 168, “glace” should be “glance”
p. 179, “Treasure” should be “Treasury”